Soflete Redovisningsbyrå.             

Bokföring & redovisningsbyrå i Helsingborg.

Varför oss

  • Går du i tankarna om att starta företag? Eller har du redan ett företag men tröttnat på att sitta själv med bokföring, eller behöver du kanske bara hjälp med ett bokslut eller deklaration? Vi kan hjälpa dig med detta.
  • Utifrån ekonomiskt perspektiv hjälper vi dig att styra ditt företag dit du önskar. Våra lösningar är unika och anpassas för varje företags situation och behov. Vi fungerar som en samarbetspartner åt våra kunder och deltar i diskussioner om företagets utveckling och/eller skattesituation.
  • Har du ett aktiebolag ser vi till att årsredovisningen revideras av en kvalificerad revisor eller som kvalificerad redovisningskonsult upprättar vi bokslutsrapport för de bolag som inte har revisionsplikt och valt att inte ha revisor och därefter sänds årsredovisningen till Bolagsverket. Vi hjälper dig med bolagets såväl som din egen privata deklaration.
  • Vi kan ta hand om den löpande redovisningen – hos dig på plats eller på vårt kontor. Varje månad upprättar vi skattedeklaration. Vi stämmer av utvalda konton i huvudboken och tar fram månadsrapporter. Väljer du att själv göra företagets bokföring, kan vi hjälpa dig med avstämningar och utredningar för att kunna presentera korrekta rapporter för företagets utveckling. För varje räkenskapsår upprättar vi bokslut.
  • Som vår kund får du all den ekonomiska avlastning som du behöver. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med bokföring, löner, bokslut, årsredovisning, deklaration m.m. I vårt serviceutbud ingår också upprättande av underlag till Bolagsverket; Skatteverket och andra intressenter.
  • Vår målsättning är att vara kundernas samarbetspartner. 

Varför välja mig?

Som svar på den frågan har vi några punkter vi gärna vill peka på:

Oberoende – Vi har valt att stå på egna ben och inte liera oss med någon.

Brett nätverk – Vi har nära kontakt med revisorer, skattekonsulter, jurister, försäkrings rådgivare, mäklare m fl.

Bred och ny kunskap – Omvärlden förändras. Därför vidareutbildar vi oss fortlöpande. Vi är också noga med att samtliga ska klara vi de tjänster vi erbjuder. Lite mer vardagligt kan vi säga att vi gillar att hitta bra och långsiktiga lösningar – på den löpande redovisningen liksom på problem som ibland kan vara ganska knepiga. Därför föredrar vi att lyssna noga, istället för att propagera och hårdsälja. Och därför är vi övertygade om att samma medicin inte passar alla.

Vi anpassar alltid våra tjänster till ditt företags behov.

Med vår hjälp blir allt som har med bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, deklaration av skatter och avgifter professionellt skött. Allt görs på rätt sätt och i rätt tid.

Vi behärskar alla aktuella redovisningsprinciper samt alla lagar och regler på området. Detta är kärnan i vår dagliga verksamhet. Det borgar för att redovisningen ger en bra grund till verksamhetens styrning samt att alla deklarationer, skatter och avgifter sköts på rätt sätt.

Välkommen till Soflete Redovisningsbyrå AB!